cá betta 1

“Bỏ túi” cách nuôi cá betta lên màu đẹp

Cá betta là một loài cần được chăm sóc và có chế độ ăn uống đặc biệt. Trong khi nhiều loài cá theo chế độ ăn nhiều thực vật hơn, cá betta... Read more »

Top 9 loại cá Beta mà bạn nên xem

  Cá betta là loài cá nhiệt đới rất phổ biến. Những chiếc vây dài của cá đực khiến chúng trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với những người nuôi cá... Read more »

What temperature do betta fish like | Love Fish TV

Betta fish are one of the most popular kinds of fish that people keep in home aquariums, which isn’t super surprising. They’re charismatic little creatures, with bright colors and ruffle-y fins that... Read more »

Top 10 Beautiful Betta Fish In The World

Bettas are very popular tropical fish. The long flowing fins of the males make them particularly attractive to aquarium owners. There are many different varieties of betta fish that in some cases... Read more »