Tìm hiểu về Cá Thủy Tinh – Hướng dẫn nuôi và chăm sóc cá Thủy Tinh

Cá thủy tinh (The Ghost Glass Cat)  là một loài  cá độc đáo , người chơi có thể nhìn vào cả nội tạng của chúng . Nhờ cơ thể sắc tố thấp và... Read more »